Co robimy

  • mapy do celów projektowych, celów prawnych,
  • podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic nieruchomości rolnych, zurbanizowanych,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
  • pomiary realizacyjne,
  • obsługa budownictwa przemysłowego, jednorodzinnego,
  • obsługa drogownictwa, mosty, budowle, obliczanie objętości mas ziemnych,
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci wod-kan, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze i inne,
  • mapy wielkoskalowe, analogowe, wektorowe,
  • digitalizacja, wektoryzacja map analogowych.

 

P.U.H. Geotext Ireneusz Górzyński, ul. Osiedle Olimpijskie 35, 78-600 Wałcz
tel.: 604 981 241, mail: geotext@pro.onet.pl